Príležitosť pre SME z regionov KSK a PSK!

Kedy?

Kde?

Dňa 15.12.2021 bola zverejnená projektová výzva BOWI, vďaka ktorej máte šancu získať 60.000 € na realizáciu Vášho technologického experimentu. Možnosť žiadať o podporu pre Vaše inovatívne projekty (Open Call) je otvorená do 16.02.2022.

Digitálny inovačný hub DIH TECHNICOM organizačne zabezpečuje podporu schémy kaskádových projektov a bude Vás v prípade záujmu ochotne sprevádzať celým procesom žiadosti. Radi Vám poskytneme všetko potrebné poradenstvo a konzultácie nielen počas prípravy žiadosti o podporu, ale  predovšetkým počas samotnej realizačnej fázy, vrátane mentorskej a expertnej podpory.

Váš záujem prosím potvrďte v tomto dotazníku.

V spolupráci s projektovými partnermi pre Vás pripravujeme sériu informačných dní,  webinárov a informačných balíčkov, ktoré Vám pomôžu úspešne požiadať o finančnú podporu:

2. Slovenský InfoDay (online) – sa bude konať 8.2.2022 v čase od 9:00 (TBD)

Komplexnejšie informácie o projekte a nadchádzajúcich podujatiach ako aj všetky potrebné linky budeme zdieľať na webstránke

https://dihtechnicom.tuke.sk/bowi/

a tiež na kanáloch sociálnych sietí

https://www.facebook.com/uvptechnicom/