Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

 • Preskúmať svoje aktuálne prezentačné zručnosti a určiť kroky k zlepšovaniu
 • Oboznámiť sa s modernými trendami a kľúčovými prvkami úspešného prezentovania
 • Vyskúšať si miniprezentáciu v bezpečnom prostredí so spätnou väzbou od účastníkov

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. ÚVOD

 • Začnime s myšlienkou na koniec
 • Prečo prezentovať
 • Preskúmanie vlastných prezentačných zručností
 • Prezentuj ako Steve Jobs…,ale ostaň sám sebou
 • Moderné trendy v prezentovaní, vizuál, grafika, prezentačné programy
 • Verbálny a neverbálny prejav, jazyk: Hlas, artikulácia, očný kontakt, reč tela, práca v priestore

B. ŠTRUKTÚRA PREJAVU/PREZENTÁCIE

 • Príprava
 • Štruktúra: Úvod, jadro, záver
 • Prečo je úvod a záver dôležitý
 • Publikum

C. ZÍSKANIE POZORNOSTI, PRÁCA S TRÉMOU A STRESOM

 • Ako si získať pozornosť publika
 • Sila príbehu
 • Metódy a cvičenia na zvládanie trémy, psychická príprava na prezentáciu
 • Miniprezentácie účastníkov
 • Akčný plán na základe aktivity Preskúmanie vlastných prezentačných zručností

Metodika

Riadená diskusia, sebareflexia, výklad, riešenie individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, škálovanie, koučovací prístup, implicitné učenie, praktický nácvik. Počas workshopu je potrebné pripojenie k internetu, aby účastníci mohli plniť niektoré úlohy zo svojich zariadení s použitím internetu.

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor: K. Sarvašová

PhDr. Kvetoslava Sarvašová – skúsená lektorka, mentorka, koučka, ktorá zodpovedne a na exaktnej úrovni pomáha klientom objavovať ich potenciál, riešiť ich vlastné tímy a dosahovať ciele pracovného alebo osobného života.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.