Prezentačné majstrovstvo

Kedy?

Kde?

Ako prezentovať on-line?

On-line workshop zo série aktivít akceleračného programu pre startupy, ale nielen pre startupy, je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery alebo výsledky svojich projektov a riešení pred skupinou poslucháčov.

Workshop sa bude venovať analýze tzv. „stres manažmentu“, jeho podstate a ako mu odolávať?. Ale aj problematike tzv. „storytelingu“, ktorý je založený na príbehu v prezentácií.

Pozornosť bude venovaná aj technickej príprave prezentácií, ale aj špecifikám on-line prezentácie s dôrazom na také témy ako: ako udržať pozornosť publika, ako pripraviť vysielacie prostredie, ako vybrať tie správne nástroje pre on-line prezentáciu.

Lektor:

Marek Šaly – vedeniu a motivácií ľudí sa venuje vyše 20 rokov. Už ako 18 ročný pomohol vytvoriť, motivovať a viesť skupinu viac ako 50 dobrovoľníkov pracujúcich v mimoškolskej činnosti v rámci neziskovej organizácie Frigo. 5 rokov úspešne pôsobil v oblasti obchodu a predaja pre dve spoločnosti, kde ako konzultant pôsobí dodnes. Šesť rokov viedol niekoľko úspešných tímov v spoločnosti T-Systems, kde zároveň prezentoval a školil mäkké zručnosti v rámci vnútro-podnikovej akadémie, ktorú spolu zakladal. V roku 2017 založil vlastnú spoločnosť v oblasti personalistiky.