Prezentácia študentských prác

Kedy?

Kde?

Pomaturitné vzdelávanie na Košickej akadémii softvérového vývoja zahŕňa prezentácie projektov študentov pred zástupcami 5 partnerov z oblasti IT.