Prehodnotenie startupov

Kedy?

Kde?

Šesťmesačný Akceleračný program do ktorého bol Váš startup zaradený, bude ukončený záverečným prehodnotením progresu Vášho startupu pred odbornou porotou, ktorá FINÁLNE navrhne formu ďalšej spolupráce Vášho startupu s UVP TECHNICOM.