Prehodnotenie startupov – náhradný termín

Kedy?

Kde?