Prehodnotenie startupov (14. akceleračného programu)

Kedy?

Kde?

Šesťmesačný Akceleračný program do ktorého bol Váš startup zaradený, bude ukončený 27. 6. 2022  záverečným prehodnotením progresu Vášho startupu pred odbornou porotou, ktorá FINÁLNE navrhne formu ďalšej spolupráce Vášho startupu s UVP TECHNICOM.