Prednáška – Non-Parametric Causal Inference in Economics & Finance

Kedy?

Kde?

Dňa 04. júla 2022 (pondelok) o 10,30 hod. na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vystúpi Assoc. Prof. Ermanno AFFUSO z Mitchell College of Business, University of South Alabama, Mobile (AL) USA, s prednáškou na tému „Non-Parametric Causal Inference in Economics & Finance“.

Prednáška sa uskutoční v miestnosti č. 218 (2. poschodie, Ekonomická fakulta, Němcovej 32, Košice).

Pôsobenie Assoc. Prof. Affusa na EkF TUKE v pozícii Fulbright Experta podporila Fulbrightova komisia na Slovensku.