Pozvánka na webinár „Introducing new solutions for boosting accessibility and inclusiveness in cultural heritage“

Kedy?

Kde?

Názov: Introducing new solutions for boosting accessibility and inclusiveness in cultural heritage Organizátor: Inovačný hub pre cestovný ruch, umenie a kultúrne dedičstvo pri Univerzite v Janove Jazyk: Angličtina Registrácia pre účasť | Účasť bezplatná, registrácia nutná na linke: https://ulysseus.eu/webinar-introducing-new-solutions-for-boosting-accessibility-and-inclusiveness-in-cultural-heritage/  

Aliancia Ulysseus (www.ulysseus.eu) pokračuje v rámci projektu COMPASS so sériu webinárov zameraných na aktuálne tematické priority Európskej únie. Webináre organizujú inovačné huby jednotlivých partnerských univerzít aliancie.

Dovoľte nám pozvať Vás na webinár „Introducing New Solutions for Boosting Accessibility and Inclusiveness in Cultural Heritage“, ktorý sa uskutoční v utorok 18.01.2022 o 16:30 hod. Webinár pripravuje Inovačný hub pre cestovný ruch, umenie a kultúrne dedičstvo pri Univerzite v Janove.

O webinári

Dosiahnutie plnej prístupnosti a inklúzie v rámci problematiky kultúrneho dedičstva je jedným zo základných predpokladov pre naplnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) v rámci Agendy 2030 Spojených národov. Avšak tento obrovský potenciál je na praktickej úrovni stále nedocenený a vyžaduje si rozvinúť aplikačnú prax. Čo teda znamená plná inkluzívnosť a prístupnosť v urbánnom kontexte? Čím sa odlišuje od prírodného prostredia? Akú úlohu zohráva v tomto kontexte kultúrne dedičstvo? Digitalizácia a technologické riešenia môžu byť priamym riešením pre zvládnutie požiadaviek týkajúcich sa procesov rozvoja publika (audience development) a monitorovacích aktivít. Aké sú potom konkrétne možnosti a na druhej strane negatívne dopady týchto riešení?

Webinár sa bude snažiť nájsť odpovede na uvedené otázky, pričom budú diskutované rôzne významy pojmu prístupnosť (accessibility) a inkluzívnosť v rôznych kontextoch, vďaka čomu sa otvorí dialóg o výzvach a príležitostiach v tejto oblasti.

Keynote prezentácia a panel expertov

Hlavnú prezentáciu webinára prednesú expertky Amelia Lentini, Barbara Blasi, Karla Vittori z talianskej asociácie AIDIA podporujúcej uplatnenie žien v technických vedách a architektúre.

Diskusie v rámci panelu expertov sa zúčastnia:

  • Zuzana Réveszová (Creative Industry Košice a združenie Spolka, študentka doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach)
  • Birgit Bosio (MCI Management Center Innsbruck)
  • Giacomo Montanari (Univerzita v Janove)
  • Julia Rey Pérez (Univerzita v Seville)
  • Anna Dentoni (Asociácia pre námorné kultúrne dedičstvo v Janove).

Kontakt | Ulysseus TUKE tím, ulysseus@tuke.sk