Pozvánka na seminár: Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní

Kedy?

Kde?

PROGRAM

  • 13.30 – 14.20       Vynálezy, technické riešenia a ich ochrana v podnikaní
  • 14.30 – 15.00       Workshop: Rešerš – nástroj na zisťovanie unikátnosti
  • 15.10 – 15.30       Diskusia a osobné konzultácie

Srdečne vás pozývame na seminár „Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní: Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?“. Cieľom seminára je podnikateľom a záujemcom o podnikanie poskytnúť informácie súvisiace s ochranou vynálezov a technických riešení a predchádzaniu problémov spojených s patentmi iných firiem. Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.

Mať ochránený vynález či technické riešenie (napr. patentom) predstavuje pre firmu významnú konkurenčnú výhodu. Na Slovensku je veľa firiem, ktorých podnikanie je založené na unikátnych technických riešeniach – otázka ich ochrany je teda pre ne viac ako aktuálna. Rovnako dôležitá je pre podnikateľov aj informácia, či ich technické riešenie neporušuje práva iného subjektu – majiteľa skoršieho patentu či úžitkového vzoru. Takéto porušovanie môže mať negatívne až likvidačné následky na podnikateľské aktivity firmy.

Na seminári Vám budú predstavené možnosti ochrany vynálezov a technických riešení, a tiež  spôsoby, ktoré Vám pomôžu predísť porušovaniu práv iných subjektov. Počas workshopu si na vlastných notebookoch s lektorom na praktických príkladoch vyskúšate, ako fungujú voľne prístupné nástroje na vyhľadávanie platných patentov, patentových prihlášok, či úžitkových vzorov.

Čo sa dozviete:

  • Ako možno ochrániť vynález či technické riešenie – patent, úžitkový vzor
  • Význam ochrany patentom/úžitkovým vzorom – budovanie konkurenčnej výhody
  • Porušovanie skorších práv k patentu či úžitkovému vzoru
  • Aké sú podmienky a postupy pre získanie patentu alebo úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete?
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na stav techniky pred podaním patentovej prihlášky