Pozvánka na seminár: Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softvérových aplikácií

Kedy?

Kde?

PROGRAM

  • 13.30 – 14.20 Zapísaný dizajn – čo chráni a ako ho získať
  • 14.30 – 15.00 Workshop: Rešerš na dizajn – databázy
  • 15.10 – 15.30 Diskusia a osobné konzultácie

Dozviete sa:

  • Dizajn – čo to je?
  • Zapísaný dizajn – nástroj na ochranu vzhľadu vašich výrobkov a GUI
  • Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
  • Porušovanie práv k zapísaným dizajnom iných subjektov
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu

Počas workshopu si na vlastných notebookoch môžete s lektorkou na praktických príkladoch vyskúšať, ako fungujú voľne prístupné nástroje na vyhľadávanie platných zapísaných dizajnov.
Prednášať bude Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. z Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva Centra vedecko-technických informácií SR.

*zmena pôvodného termínu 20.2 zo zdravotných príčin