Pozvánka na diskusiu: Lucia Kleštincová

Kedy?

Kde?

Pozývame vás na diskusiu s Luciou Kleštincovou – poradkyňou riaditeľa na generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh (Európska komisia).