Povinnosti zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB)

Kedy?

Kde?

Asociácia Kybernetickej Bezpečnosti (AKB) Vás týmto pozýva na praktický workshop:

„Povinnosti zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB)“,

ktorý usporiada dňa 9.7.2019 v priestoroch UVP TECHNICOMTechnickej Univerzity v Košiciach v čase od 8.30 do 12.30.

Cieľom štvorhodinového workshopu je otvorená diskusia a zodpovedanie praktických otázok súvisiacich s ostrým zavádzaním menovaného zákona do praxe.

Obsah:

  • Prečo sa zákon netýka iba kritickej infraštruktúry, miest a obcí, či bankového sektora, ale aj ich dodávateľov
  • Koho každého sa zákon týka, aké má reálne prvé povinnosti a prečo
  • Povieme si, ako tieto povinnosti plniť, čo treba pre to spraviť, aké sú možnosti pre splnenie povinností
  • Ako „začať“ – pri nasadzovaní požiadaviek ZOKB
  • Ako identifikovat prevádzkové riziká, na ktoré sa vztahuje ZoKB
  • Kedy je už potrebné byť v súlade so ZOKB
  • Akým spôsobom bude súlad so ZOKB auditovaný
  • Prečo je veľmi užitočné organizáciám (či už majú alebo nemajú povinnosti podľa zákona) sa téme kybernetická bezpečnosť reálne venovať.

Účasť na workshope je bezplatná, keďže je však kapacitne obmedzená, vyžaduje sa registrácia.

Lektormi workshopu budú tvorcovia Zákona o kybernetickej bezpečnosti:

Ivan Makatura – predseda správnej rady AKB

Rastislav Janota – riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT (z Národného bezpečnostného úradu) a člen správnej rady AKB.