Postav svoje podnikanie na nohy (Letná škola)

Kedy?

Kde?

Ste pripravení na svet biznisu, alebo vám ešte niečo chýba? Podnikateľskú myšlienku už máte v hlave, len odpovede na kľúčové otázky pre vstup na podnikateľskú scénu stále neprichádzajú? Príďte na Letnú školu a vypracujte si pomocou skúsených lektorov vlastný Business Model Canvas, ktorý vám pomôže utriediť si myšlienky – kto je vaša cieľová skupina, ako ju oslovíte, či ako budete zarábať! Naučíme vás tiež, ako sa vysporiadať s marketingom prostredníctvom sociálnych sietí pri vašom budúcom podnikaní.

ČO SA NAUČÍTE

Pondelok 12.8.2019 – Metódy a proces vytvorenia modelu 

 • krátke zhrnutie Business Modelu Canvas
 • vzory využívané pri modelovaní
 • dizajnovanie business modelu

Utorok 13.8.2019 – Stratégie a praktická tvorba

 • stratégie pri tvorbe modelov
 • hodnotenie business modelov
 • tvorba konkrétnych modelov pre účastníkov

Streda 14.8.2019 – Základ komunikačnej stratégie

 • odvodenie stratégie zo vstupov Business Model Canvas
 • definícia pridanej hodnoty produktu a služieb pre komunikačnú stratégiu
 • príprava komunikačného plánu a budovanie si vzťahov so zákazníkom

Štvrtok 15.8.2019 –  Marketing zameraný na predaj

 • vyvodenie segmentácie trhu z Business Modelu Canvas
 • vytvorenie komunikačných persón a správne cielenie reklamy
 • budovanie efektívnych distribučných kanálov vďaka správnej komunikácii so zákazníkom

Piatok 16.8.2019 –  Komunikácia so zákazníkom prostredníctvom sociálnych sietí

 • framework SEE – THINK – DO – CARE
 • marketing na sociálnych sieťach
 • Google Analytics (základný prehľad)

KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Ing. Viliam Vajda, PhD. – spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra, pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend. Pracoval ako odborný asistent Ekonomickej fakulty TUKE, dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov. V biznis sektore sa venuje manažmentu vývoja softvérových produktov v oblasti automatizácie.

Ing. Marek Lavčák – začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu Aktivita zvyšuje úspech (AZU), v roku 2013 sa stal spoluzakladateľom startupového a co-workingového centra, ktorého je výkonným riaditeľom. V biznis sektore je brand konzultantom a členom organizačných tímov, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend.

Bc. Peter Šoltés – založil marketingovú spoločnosť Promiseo, ktorá je Premier Google Partner na Slovensku a zároveň jediný člen Asociácie digitálnych marketingových agentúr na východnom Slovensku. Skúsenosti z aplikácie rôznych marketingových nástrojov a marketingovej komunikácie kombinuje s biznis schopnosťami a za svoje úspechy získal ocenenie Forbes 30 pod 30.

Mgr. Viktória Margitová – pracuje ako Online Marketing Specialist vo firme Promiseo , kde zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane. Vedie tiež kurzy social media marketingu a copywritingu. Viedla desiatky projektov, od malých lokálnych start-upov, až po nadnárodné korporáty.

KEDY

12.08. – 16.08.2019
16:00 – 21:00 hod.

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrácia na npc.sk

Pozor, podujatie je len pre NEPODNIKATEĽOV!

Letná škola Akceleračného programu, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC , Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

– fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.