Porada učiteľov programu „Viac ako peniaze“

Kedy?

Kde?

Miesto: Kongresové centrum – T2

Počet: 40 účastníkov