Ponuka Ulysseus mobilít pre študentov

Kedy?

Kde?

Študenti majú možnosť získať ECTS kredity (angl. European Credit Transfer System) za jednotlivé alebo viaceré akademické kurzy na rôznych úrovniach v rámci univerzít Ulysseus.

Dostupné budú kurzy:

  • Entrepreneurship and design thinking
  • Basics of Entrepreneurship and Industrial Marketing
  • MOOC: “Entrepreneurship & Technology: From Idea to Market”
  • Growth through entrepreneurial resources and network
  • Futures Research
  • Applied Design Research