Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení

Kedy?

Kde?