Podnikateľský plán startupov

Kedy?

Kde?

MODEL CANVAS

Workshop je ďalšou aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Workshop bude venovaný úvodu do problematiky návrhu biznis plánu startupov na báze overeného modelu CANVAS, ktorý  umožňuje popísať podnikateľský zámer na jeden list papiera.

Spolu s lektorom, L. Kolesárom budeme hľadať odpovede na otázky:

  • Aký je môj produkt a jeho pridaná hodnota?
  • Komu chcem pomôcť?
  • Ako chcem komunikovať
  • Ako budem vytvárať vzťah so zákazníkmi?
  • Ako chcem zarábať?
  • Čo na to potrebujem?
  • Kto mi pomôže?
  • Koľko to bude stáť?

Startupy po tomto úvodnom stretnutí budú pracovať pod vedením kouča na svojich vlastných biznis plánoch, ktoré finálne odprezentujú pred odbornou porotou v závere akceleračného programu.

Workshop bude organizovaný v HYBRIDNOM móde (možná: osobná účasť – OTP režim alebo on-line účasť). Uprednostňujeme osobnú účasť prezentujúcich, pri dodržaní OTP režimu.

Pre účasť je potrebná registrácia:

REGISTRÁCIA

Registrovaným účastníkom bude zaslaný link na pripojenie

Osobné účasť: budú prebiehať v priestoroch UVP TECHNOCOM – konferenčná miestnosť 001-002, Nemcovej 5, Košice.

Lektor:  Lektor: L. Kolesár, kouč Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM, úspešný podnikateľ v oblasti ekologických stavieb.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.