Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel

Kedy?

Kde?

 (akceleračný program Startup centra TUKE)

Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia.

 • Čo je vynález/technické riešenie/autorské dielo
 • Ako a prečo chrániť vynálezy/technické riešenia
 • Patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo
 • Podmienky a postupy pre získanie patentu/úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete
 • Ako predchádzať porušovaniu práv k patentom/úžitkovým vzorom iných subjektov
 • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
 • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním patentovej prihlášky
 • Čo chránia autorské práva a za akých podmienok
 • Autorskoprávna ochrana softvéru
 • Práva autora, práva zamestnávateľa programátora, práva objednávateľa softvéru
 • Licencie – komerčné zhodnocovanie softvéru a iných autorských diel
 • Práva k databázam

Lektor: CVTI SR

Miesto: UVP TECHNICOM, miestnosť Teleprezentačné centrum (1. poschodie)

V rámci podujatia, pre spravodajské a dokumentačné potreby organizátorov (TUKE/UVP TECHNICOM), môžu byť vyhotovené obrazové snímky týkajúce sa fyzickej osoby (účastníka). V prípade výhrad k zverejneným obrazovým snímkam a obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: gdpr@uvptechnicom.sk