Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov

Kedy?

Kde?