Open Access Hybrid Event for Slovakia

Kedy?

Kde?

Zúčastnite sa informatívneho bezplatného hybridného podujatia, na ktorom sa dozviete o možnostiach, ktoré majú autori na Slovensku na zviditeľnenie a zvýšenie vplyvu svojho výskumu prostredníctvom publikovania cez open access prístup, ktorý ponúka IEEE. Dozviete sa tiež, ako publikovať s využitím dohody o otvorenom prístupe IEEE na Slovensku a ako platiť za APC.