Okrúhly stôl: Koordinácia výskumu, vývoja a inovácií – Vodíková platforma, Slovenská batériová aliancia

Kedy?

Kde?