Odborný kurz: Účtovníctvo

Kedy?

Kde?

Organizátor: ICV TUKE