Ochranná známka, dizajn. Produkty, grafické rozhranie SW aplikácií a služieb

Kedy?

Kde?