Ochranná známka, dizajn – produkty, grafické rozhrania….

Kedy?

Kde?