Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

 • Porozumieť prepojeniu vynálezov s podnikaním.
 • Oboznámiť sa s dostupnými spôsobmi ochrany vynálezov a technických riešení.
 • Oboznámiť sa s vlastnosťami patentu, podmienkami pre jeho získanie a s prínosmi pre jeho majiteľa.
 • Porozumieť prepojeniu oblasti počítačových programov s oblasťou ochrany duševného vlastníctva.
 • Vedieť identifikovať subjekt, ktorý vykonáva práva k vytvorenému počítačovému programu.

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. Vynálezy v podnikaní

 • Čo sú to vynálezy, aké majú vlastnosti a ako sa využívajú v podnikaní
 • Prečo a ako možno chrániť vynálezy
 • Produkt vs vynález

B. Patent – ochrana vynálezov

 • Čo je to patent a na čo je dobrý?
 • Ako získať patent, čo treba splniť a koľko to stojí?
 • Patentovanie na Slovensku a v zahraničí
 • Čo prináša patent svojmu majiteľovi?

C. Iné spôsoby ochrany vynálezov a technických riešení

 • Úžitkový vzor – porovnanie s patentom a podmienky pre jeho získanie
 • Ochrana vynálezov utajením, obchodné tajomstvo

D. Ochrana počítačových programov

 • vymedzenie počítačového programu ako súboru predmetov duševného vlastníctva
 • identifikácia zložiek počítačových programov a spôsobov ich ochrany
 • autorské práva k zdrojovému kódu – ako ich možno využiť?
 • Kto vykonáva autorské práva? (ja, môj zamestnávateľ, moja škola…)
 • Ochrana zdrojového kódu
 • Licencie v oblasti počítačových programov

E. Strategické uvažovanie pri ochrane vynálezov

 • Best practices v oblasti nakladania s vynálezmi a počítačovými programami
 • služby Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti ochrany vynálezov

Metodika

Výklad, praktické ukážky, rozvoj vnímavosti v danej problematike

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor: RNDr. J. Noskovič

vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.