Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní

Kedy?

Kde?

V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Vás pozývame na ďalšiu on-line prednášku z oblasti duševného vlastníctva, kde sa môžete dozvedieť o spôsoboch ochrany vynálezov, počítačových programov a technických riešení v podnikaní.

Témy webinára:

  • Vynálezy v podnikaní
  • Patent – ochrana vynálezov
  • Iné spôsoby ochrany vynálezov a technických riešení
  • Ochrana počítačových programov
  • Strategické uvažovanie pri ochrane vynálezov

Nenechajte si ukradnúť svoje IT riešenia inými!

Lektor:
RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. je vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva CVTI-SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe.