Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní

Kedy?

Kde?

V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Enterprise Europe Network, Vás pozývame na on-line prednášku z oblasti duševného vlastníctva, kde sa môžete dozvedieť o spôsoboch ochrany vynálezov, počítačových programov a technických riešení v podnikaní.

Lektor: JAROSLAV NOSKOVIČ
Jaroslav Noskovič je vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. V rámci aktuálneho národného projektu NITT SK II vykonáva úlohu garanta odbornej aktivity, ktorej cieľom je zabezpečenie systémovej podpory a rozvoja transferu technológií na národnej úrovni. Intenzívne sa venuje aj oblasti patentovej, dizajnovej a známkovej ochrany v podnikaní a licencovaniu.