Novinky v pravidlách ochrany označení pôvodu v EÚ

Kedy?

Kde?

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Európskou komisiou pozývajú 28. februára 2023 na konferenciu pod názvom Novinky v pravidlách ochrany označení pôvodu v EÚ, ktorá sa uskutoční v priestoroch Cikkerovej siene Radnice Banskej Bystrice.

Cieľom konferencie bude oboznámiť s legislatívnymi zmenami v nariadeniach Komisie EÚ v oblasti zemepisných označení a označení pôvodu, s ich najnovším vývojom a procedurálnymi aspektmi.

Konferencia bude simultánne tlmočená z anglického jazyka, vstup je zdarma.
Účasť, prosím, potvrďte na email: alena.petkova@indprop.gov.sk

Program konferencie (.pdf, 120 kB)

Text prevzatý z indprop.gov.sk