New Quality Standards for IP Management

Kedy?

Kde?

Odborní rečníci budú diskutovať o nových štandardoch kvality, ktoré majú pomôcť organizáciám zabezpečiť, aby svoje portfólio duševného vlastníctva spravovali efektívne.