New ideas for the age-old problem of aging

Kedy?

Kde?

Hoci starnutie je univerzálny proces, jeho biologické mechanizmy sú stále nedostatočne pochopené. Zatiaľ čo priemerná dĺžka ľudského života sa celosvetovo vďaka medicínskemu a sociálno-ekonomickému pokroku zvyšuje, dodatočne získané roky života prežívajú ľudia často v zlom až veľmi zlom zdraví. Starnutie so sebou prináša špecifické, ale nevyriešené zdravotné problémy, pretože je primárnym rizikovým faktorom pre rozvoj širokého spektra chronických chorôb a rakoviny, pričom všetky majú obrovské sociálne dôsledky.
Webinár bude viesť Eric Gilson, riaditeľ IRCAN (Inštitút pre výskum rakoviny a starnutia), ktorý poskytne prehľad o najnovšom vývoji v oblasti biológie starnutia (angl. aging biology).

Viac na ulysseus.eu.