Nechajte si ohodnotiť projektový návrh HE v oblasti Digitalizácia

Kedy?

Kde?

Žiadatelia z celej Európy, vrátane Slovenska, majú momentálne možnosť dať si bezplatne ohodnotiť svoj projektový návrh prostredníctvom nástroja projektu Ideal-ist s názvom Spring Full Proposal Check (FPC). Hodnotenie môže prebiehať buď osobne v Bruseli medzi 5. a 6. februárom 2024 alebo online medzi 19. a 23. februárom 2024.

Záujemca tak dostane hĺbkovú spätnú väzbu od reálnych európskych hodnotiteľov a po implementovaní pripomienok si zvýši šance na úspešne financovaný návrh.

Možnosť sa týka projektových zámerov pripravovaných do jednej z tém programu Horizont Európa v klastri 4 v oblasti Digitalizácia.

Podmienkou účasti v FPC je vysoký stupeň rozpracovanosti návrhu – je potrebné mať vyplnených maximum sekcií formulárov návrhu, pričom pri výbere návrhov na hodnotenie sa bude prihliadať práve na mieru dokončenosti žiadosti.

 V prípade záujmu má každý žiadateľ (koordinátor) možnosť zaregistrovať sa na stránke Ideal-ist a podať svoj draft projektového návrhu, najneskôr do 9. februára 2024.

V priebehu procesu hodnotenia sa kladie vysoký dôraz na bezpečnosť údajov a všetky materiály, vrátane registrovaných profilov budú po procese hodnotenia vymazané.

Registrácia projektového návrhu do FPC

 

Zdroj: eraportal.sk