Národný informačný webinár k EOSC

Kedy?

Kde?

Dňa 7. decembra 2022 sa v čase od 10:00 do 12:00 uskutoční webinár zameraný na iniciatívu Eúropskeho cloudu pre otvorenú vedu, ako i na ďalšie témy súvisiace s princípmi otvorenej vedy.

Zameranie webinára

  • Oboznámenie sa s princípmi celoeurópskej iniciatívy EOSC, jeho štruktúrou, ako i s aktuálnym stavom vývoja Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.
  • Predstavenie Národného plánu pre otvorenú vedu a Akčného plánu.
  • Poukázanie na FAIR dáta ako dôležitého prvku vo vedeckej a publikačnej práci.
  • Praktický návod na vypracovanie Data Management Plan.
  • Predstavenie aktuálnych výziev programu Horizont Európa, ktoré sú relevantné pre výskumné dáta a dátové infraštruktúry.

Text prevzatý a viac informácií na eraportal.sk.