Možnosti hospodárskej spolupráce s Taiwanom (okrúhly stôl)

Kedy?

Kde?

ČAS KONANIA:

10:00 – 12:00 (registrácia od 9:45 hod.)
12:00 – občerstvenie (bufetové stoly)

HOSTIA:
Larry Tseng
Riaditeľ Zastupiteľského úradu Taipei v Bratislave
(Taipei Representative Office, Bratislava)

Ching-Nan Lin
Riaditeľ Ekonomickej divízie ZÚ Taipei v Bratislave

Účasť na podujatí je b e z p l a t n á na základe registrácie.

Jazyk podujatia: angličtina