Moderní trendy v anorganických technologiích

Kedy?

Kde?

Medzinárodná konferencia