Mladý Európan

Kedy?

Kde?

Mladý Európan

UVP TECHNICOM a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

16. ročník celoslovenskej súťaže