Metodika riadenia projektov (Agile Scrum)

Kedy?

Kde?

Existuje veľa spôsobov ako riadiť projekty.
Momentálne najrozširenejšia metóda riadenia projektov pri vývoji je z agilných metód. Agilné metódy su flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické projektové riadenie. Viacero firiem nielen v Košiciach, ale všeobecne sa snaži tieto metódy implementovať. Najrozširenejšou a najznámejšou agilnou metódou je SCRUM.

  1. Agilné metódy: Ako ovládať základy agilných spôsobov práce
  2. Agilné prístupy: princípy a hodnoty v Scrume
  3. Roly a rozdelenie úloh v Scrume: Product Owner, Scrum Master a tím
  4. Scrum proces, komunikačné štruktúry a práca v šprintoch: Ako aktívne spolupracovať v tíme, so zákazníkom v priebehu vývoja a ako mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov.
  5. Plánovať a kontrolovať v prostredí Scrum: Ako efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov
  6. Riadenie distribuovaných tímov: Ako vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu
  7. 7. Príklady praxe

Lektor:
Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY(www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Butterfly Effect a Digital League. Primárne pracoval v tímoch zameraných na vývoj aplikácií ako sú napriklad Payout, Pokerstars, Bankomo.