Medzinárodný deň žien v IT – Európsky deň žien v IT

Kedy?

Kde?

Podujatie pre dievčatá, pedagógov a rodičov je organizované pri príležitosti oslavy Európskeho dňa žien a dievčat v IKT.

Kontakt: Alžbeta Palkoci, alzbeta.palkoci@zenskyalgoritmus.sk

Pripravili sme pre vás: 

  • informácie o štúdiu a uplatnení v IT
  • inšpiratívne hosťujúce spíkerky z oblasti IT
  • stretnutie s vybranými strednými a vysokými školami s technickým zameraním
  • súťaž
  • darčeky
  • občerstvenie

Pre študentky máme k dispozícii potvrdenie o účasti (ospravedlnenka).

Teší sa na vás tím Ženský algoritmus spolu s partnerom MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie).

Viac info a registrácia na:

Európsky Deň žien a dievčat v IKT | Ženský algoritmus (zenskyalgoritmus.sk)