Marketingová stratégia „See-Think-Do–Care“ I.

Kedy?

Kde?

Workshop je ďalšou aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Workshop bude organizovaný ako séria dvoch stretnutí.

Obsahová náplň workshopu

Marketingová stratégia nie je iba o „spustení reklamy“ a čakaní na prvé výsledky. V rámci workshopu bude predstavený jeden z najpopulárnejších marketingových frameworkov súčasnosti – rámec See – Think – Do – Care, ktorý kombinuje cieľové publiká, obsah, kanály a vyhodnocovanie a umožňuje tak vytvárať efektívnu marketingovú komunikáciu.

Ukážeme si, ako pripraviť vlastnú marketingovú stratégiu na základe uvedeného frameworku a ako vnímať marketing komplexne, s ohľadom na ciele, ktoré chceme dosiahnuť.

V rámci workshopu budú prezentované témy:

  • Čo je marketingová stratégia
  • Framework STDC – ako získať dáta o online správaní cieľovej skupiny
  • Základný marketingový checklist
  • Kreatívne formy komunikácie na sociálnych sieťach

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií). Pre účasť je potrebná registrácia:

Workshop I.  (utorok)  15. 2. 2022,  14.00-16.00

REGISTRÁCIA

Workshop II. (štvrtok)  17. 2. 2022, 14.00-16.00

REGISTRÁCIA

Registrovaným účastníkom bude zaslaný link na pripojenie.

Lektorka: Viktória Margitová

Viktória pracuje ako Key Account Manager v agentúre Promiseo. V oblasti online marketingu pôsobí už viac ako 8 rokov, viedla desiatky projektov od malých lokálnych start-upov až po nadnárodné korporáty. Začínala tvorbou textov, dlhodobo pracovala ako Social Media Specialist, jej aktuálnou náplňou práce je najmä komunikácia s kľúčovými klientmi agentúry a príprava kampaní ako celku. Je zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane, ktorú agentúra dodáva, zároveň ako Google Certified Trainer vedie desiatky kurzov, ktoré pomáhajú záujemcom zorientovať sa vo svete marketingu.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.