Manufacturing Network of European Digital Innovation Hubs

Kedy?

Kde?

Reprezentanti z EDIH CASSOVIUM sa zúčastnia na medzinárodnom stretnutí siete EDIH Manufacturing Network – EDIH4MANU, ktorý sa uskutoční dňa 24. januára 2023 v MADE Competence Center I4.0 v Miláne.

Konferencia bude výbornou príležitosťou na diskusiu s európskymi a regionálnymi inštitúciami, priemyselnými asociáciami, centrami transferu technológií o úlohách a službách EDIH-ov pri podpore digitálnej a udržateľnej transformácie výrobného priemyslu. Výrobné podniky budú mať možnosť získať informácie o tom, ako využiť sektorové, teritoriálne a technologické špecializácie vďaka komplementárnych služieb siete EDIH Manufacturing Network.