Manažment rizík

Kedy?

Kde?

Manažment rizík

UVP TECHNICOM a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Webinár je zameraný na vysvetlenie systematického postup identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík.

Dozviete sa základne princípy a postupy v oblasti manažmentu rizík. Na jednotlivých príkladoch Vám ukážeme ako riziká identifikovať, ohodnotiť závažnosť aj finančné dopady alebo ako navrhnúť a implementovať proaktívne prístupy k riadeniu rizík. 

 Obsah  workshopu:
  •  Úvod do riadenia rizík
  •  Význam riadenia rizík
  •  Nástroje, techniky, postupy atd.
  •  Dokumentácia podporujúca riadenie rizík
  •  Postup k identifikácii rizík
  •  Hodnota a kontrola rizík
  •  Integrácia rizík do života organizácie
  •  Jednotlivé ukážky prístupov k riadeniu rizík
Lektor:
Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra.
Spoluautor aplikácie EFFY( www.effyapp.com ). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Digital League. Primárne pracoval v tímoch zameraných na vývoj aplikácií ako sú napriklad Payout, Pokerstars, Bankomo, Starswallet a Boon.