Manažment rizík

Kedy?

Kde?

Interaktívny webinár, ktorý sa v úvode venuje základným definíciám a pojmom v oblasti riadenia projektových rizík. Východiskom je súčasná terminologická báza pre oblasť riadenia projektov a riadenia rizík vo firmách, ako je ustanovená vo svetovo uznávaných a aplikovaných prístupoch, metódach a štandardoch. Pozornosť bude venovaná špecifikám riadenia projektových rizík na príklade konkrétnych situácií z podnikateľskej praxe.

PROGRAM:

  • Kontexty rizík v systéme riadenia firmy.
  • Vysvetlenie terminológia rizík na konkrétnom príklade
  • Nástroje a techniky riadenia rizík na reálnom príklade
  • Riešenie zadaní od lektora
  • Predstavenie vzorov riešení
  • Motivačné scenáre

Lektor: Ivan Sámel

Špecialista na prípravu strategických projektov. Školiteľ a konzultant m nažérskych tém a Vysokoškolský učiteľ (Ekonomická Univerzita a Hochschule Fresenius). Zakladateľ a moderátor odbornej skupiny na LinkedIn From Idea to Project, ktorá sa venuje inováciám a ma viac ako 1300 členov, producent vzdelávacích online kurzov a webinarov.