Manažment času

Kedy?

Kde?

Manažment času

UVP TECHNICOM 001/002 a Online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Obsahová náplň workshopu

A. Typológia „time manažéra“

 • zodpovedný, dominantný, iniciatívny, rovnomerný typ

B. Využitie času a výkonové krivky

  • ranná a večerná typológia
  • koncentrácia
  • vplyvy rušenia

  C. Kde strácame čas a ako zvládať zlodejov času

  • časový snímok dňa
  • prerušenia ( vedomé, podvedomé – akustické, vizuálne, klimatické)
  • zlodeji času – test, opatrenia

  D. Stanovovanie cieľov- krátkodobých, dlhodobých

  • SMART , KARAT

  E. Techniky na určovanie priorít

  • EISENHOWER, PARET, ŠACHOVNÍCA
  • denné plánovanie – metóda ABC

  Metodika

  Precvičenie nástrojov na zvládanie „zlodejov času“, výklad, riešenie individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z reálnej praxe, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov.

   

  Cieľ workshopu

  • Odhaliť prejavy nesprávneho riadenia času a odstrániť ich
  • Naučiť sa zvládať „zlodejov času“
  • Získať čas a nadobudnúť životnú rovnováhu

  Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

  Pre účasť je potrebná registrácia:

  REGISTRÁCIA

  Registrovaným účastníkom bude zaslaný link na pripojenie.

  Lektor: Z. Knižka

  Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo funkcii lektora, konzultanta, kouča. Má bohaté skúsenosti s manažmentom firiem. Zameriava sa na problematiku vzdelávania manažérov, na osobný rozvoj zamestnancov, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti predaja, obchodu a marketingu

  Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.