Kreatívne myslenie

Kedy?

Kde?

Jazyk: slovenský
Lektor: Šárka Patkošová

KREATÍVNE MYSLENIE SA DÁ NAUČIŤ AJ ONLINE!

Design Thinking je jednou z metód, ktorú používa Google k vývoju inovatívnych produktov a nápadov, a môžu byť začiatkom vášho start-upu.

Je to dynamický 5-hodinový online workshop – a skvelá možnosť  ako prísť s inovatívnym riešením problému a naučiť sa základy metodológie Design Thinkingu prostredníctvom rôznych interaktívnych cvičení a praktických úloh zameraných na užívateľa, brainstorming a vytvorenie prototypu.

Témy  workshopu:

  • Nástroje a metódy, ktoré používa Google k vývoju svojich produktov a nápadov
  • Ako sa vcítiť do kože užívateľa
  • Ako myslieť kreatívne
  • Ako vytvoriť prototyp

Lektor – Šárka Patkošová – Google certifikovaný tréner

Šárka je žena plná vášne, energie a entuziazmu, pričom neustále vyhľadáva nové výzvy a príležitosti. Má niekoľko rokov odborného vzdelania a praxe v oblasti výučby anglického jazyka, a to ako učiteľ, lektor jazykovej školy a vysokoškolský odborný asistent na Technickej Univerzite v Košiciach. Keďže oblasť vzdelávania má v krvi, momentálne pôsobí na viacerých pozíciách v tejto oblasti. V IT oblasti pracuje ako Projektový implementačný manažér/Expert pre rozvoj a vzdelávanie  v AT&T. Zároveň pracuje ako Certifikovaný lektor a tréner mäkkých zručností so zameraním na leadership skills a v rámci spolupráce s Google pôsobí ako certifikovaný LIam Remarkable workshop facilitátor a Design Thinking tréner pod záštitou programu Grow with Google. 

Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ľudí, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život.

linkedin.com/in/sarkapatkosova 

PO ABSOLVOVANÍ ZÍSKATE HODNOTNÝ CERTIFIKÁT, KTORÝ JE SKVELOU POLOŽKOU DO ŽIVOTOPISU.