Kreatívne myslenie – Design Thinking

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

– Objasniť problematiku Design thinking
– Použitie v praxi
– Porozumenie postupu

A. Rozdielne druhy myslenia

– Art Thinking. Creative Thinking. Design Thinking. Critical Thinking.
– definícia a použitie

B. Prečo používať Design Thinking

– výhody a nevýhody nástroja DT
– rôzne postupy DT nástroja
– vyberanie postupu pre firmu

C. Ako použiť Design Thinking v HR

– plán rozvoja tímu
– nábor nových členov do tímu
– nastavovanie KPI

Metodika

Workshop okrem prezentácie zahrňuje skupinové a individuálne praktické úlohy a vypracovanie vzorového postupu pre použitie v praxi.

Metodika:

Praktické zostavenie si automatizovanej tabuľky na sledovanie finančných tokov v organizácii v cloudovom prostredí, automatizácia tabuľky Finančný plán, simulácia rôznych finančných scenárov – pesimistický, realistický a optimistický.

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor:  Richard Rovinský    

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.