Košická akadémia softvérového vývoja (prijímacie konanie)

Kedy?

Kde?