Košická akadémia softvérového vývoja: Prezentácia zaverečných prác

Kedy?

Kde?