Košická akadémia soft. vývoja

Kedy?

Kde?

Prezentácie študentov 1.ročníka