Konferencia prenosných a doplnkových zručností COMPASS vo Fínsku

Kedy?

Kde?

abstrakty do 18. júna

Konferenciu organizuje Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia a uskutoční sa 4. – 5. októbra 2023. Podujatie ponúka účastníkom medzinárodné fórum, na ktorom sa zúčastňujú kolegovia zo všetkých partnerských univerzít Ulysseus aj mimo nich. Účastníci budú mať možnosť prezentovať svoje rozpracované projekty alebo dokončené výskumné práce, či už osobne alebo online. Rozsah výskumnej práce nie je obmedzený a zahŕňa koncepčné, empirické a pozičné dokumenty.

Výzva na predkladanie abstraktov je otvorená len do 18. júna! Upozorňujeme, že registrácia účastníkov a prednášajúcich na konferenciu sa otvorí v júni po zaradení abstraktov do užšieho výberu.

Tematické zameranie konferencie

Cieľom konferencie je spojiť mladých a skúsených výskumníkov, aby sa podelili o svoju prácu spojenú s témami Inovačných Hubov Európskej Univerzity Ulysseus:

 • Udržateľná energia, doprava, mobilita pre inteligentné mestá
 • Starnutie a blahobyt
 • Turizmus, umenie a dedičstvo
 • Udržateľné podnikanie a vplyv
 • Digitalizácia, robotika a kybernetická bezpečnosť menia budúcnosť
 • Aplikovaná umelá inteligencia (AI) pre podnikanie a vzdelávanie
 • Sociálno-ekologická udržateľnosť

Konferencia COMPASS ponúka účastníkom medzinárodné fórum, na ktorom sa zúčastňujú kolegovia zo všetkých ôsmich partnerských univerzít aj mimo nich. Účastníci budú mať možnosť prezentovať svoje rozpracované projekty alebo dokončené výskumné práce, či už osobne alebo online. Rozsah výskumnej práce nie je obmedzený a zahŕňa koncepčné, empirické a pozičné dokumenty.

Registrácia na účasť na konferencii na mieste aj online sa otvorí v júni a potrvá do septembra.

Okrem prezentácie príspevkov sa budú organizovať workshopy, okrúhle stoly a interaktívne stretnutia zamerané na zlepšenie zručností začínajúcich výskumníkov. Odporúčame tiež účastníkom, ktorí nepredložia svoj príspevok, aby sa na nich zúčastnili.

 

Témy interaktívnych workshopov

 • Otvorená veda, otvorené dáta a práva duševného vlastníctva
 • Výskum etiky a integrity
 • Ako zverejniť svoj vedecký príspevok
 • Účasť na projektoch EÚ
 • Rodová rovnosť a inkluzívnosť
 • Prezentačné zručnosti na konferencii, sebariadenie a sebavedenie vo výskume
 • Ako rozvíjať kariéru výskumníkov

Okrem toho sa zorganizuje obchodné fórum so spoločnosťami.

Cieľové skupiny

 • Doktorandi a výskumní pracovníci v ranom štádiu štúdia
 • Post-doktorandi
 • Všetci členovia komunity Ulysseus

Pokyny na písanie abstraktov a predkladanie

Pred odoslaním rozšíreného abstraktu na COMPASS Transferable and Complementary Skills Conference postupujte podľa týchto odporúčaní:

 • Prezrite si vyššie uvedené témy konferencie a vyberte tému, ktorej váš rozšírený abstrakt najlepšie zodpovedá
 • Stiahnite si a prečítajte si pokyny na písanie a použite nasledujúcu šablónu pre abstrakty
 • Pomenujte svoj rozšírený abstrakt podľa týchto označení: priezvisko_meno_nazovtemy_COMPASS
 • Rozšírený abstrakt zašlite do 18. 6. 2023. Pri odosielaní abstraktu prosím pozorne vyplňte formulár na stránke s odoslaním. Ak by ste mali počas procesu odosielania nejaké problémy, neváhajte kontaktovať compassconference@haaga-helia.fi
 • Všetky rozšírené abstrakty vyhodnotí vedecký výbor COMPASS v príslušnej oblasti. Oznámenie o prijatí a spätnú väzbu dostanete čo najskôr to bude možné.

 

Výzva na predkladanie abstraktov je práve otvorená do 18. Júna 2023 na tomto odkaze.

 

Ďalšie informácie

 • Hostiteľ | Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia
 • Jazyk | Angličtina
 • Registrácia | Otvorí sa v júni 2023 po procese užšieho výberu abstraktov.
 • Kontakt | V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátorov konferencie na tento e-mail.

O projekte Compass

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt, ktorý je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 (SwafS), uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.

Viac informácií: ulysseus.eu/compass

 

Ďalšie plánované aktivity

V rámci projektu COMPASS budú na jeseň organizované nasledovné podujatia:

Informácie o plánovaných podujatiach projektu COMPASS je možné nájsť tu.