Konferencia EastGIS 2023

Kedy?

Kde?

Motívom konferencie je zvýšenie povedomia a povzbudenie vo využívaní digitálnych priestorových technológií v územnom rozvoji. Cieľom je:

  • Priblížiť účastníkom potenciál geodát a geografických informačných systémov (GIS) v strategickom plánovaní.
  • Ako efektívne využívanie GIS a geodát môže zlepšiť prijímanie rozhodnutí v území a pomôcť riešiť environmentálne a klimatické výzvy.
  • Budovanie komunít a partnerstiev tvorených na základe geopriestorových technológií medzi kľúčovými aktérmi.

Počas dvoch dní vystúpi na konferencii viac ako 30 expertov. Konferencia je určená zástupcom samospráv, odborníkom, študentom, organizáciám verejného, akademického a súkromného sektora. Súčasťou sú aj workshopy s praktickými ukážkami práce s priestorovými údajmi prostredníctvom rôznych technológií ako QGIS, ArcGIS Pro, SQL a PostGIS, mviewer, GDAL/OGR a ďalšie.

Viac informácií nájdete na geoportalksk.sk.

V prípade otázok prosím kontaktujte: martin.pukancik@vucke.sk.  Ďakujeme a tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.

Organizačný tím konferencie EastGIS 2023